Cultural and historical heritage

Judaizam – Aron HaKodeš ili sveti orman za Toru (rabin Isak Asiel)

 

Judaizam – O unutrašnjosti sinagoge (rabin Isak Asiel)

 

Judaizam – Tora (rabin Isak Asiel)

 

Judaizam – Talmud (rabin Isak Asiel)

 

Judaizam – Mišna (rabin Isak Asiel)

 

Judaizam – Tefilin (rabin Isak Asiel)

 

Judaizam – Ner tamid i menora (rabin Isak Asiel)

 

Naslovnice jevrejskog kuvara

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Prvo izdanje jevrejskog kuvara gospođe Rozenfeld (štampano pre 1925. godine u Štanpariji „Minerva” u Subotici)

 

 

 

 

 

2 Drugo izdanje kuvara gospođe Rozenfeld(1)

2. Drugo izdanje jevrejskog kuvara gospođe Rozenfeld

 

 

 

 

 

Novinski članci o ritualnoj ispravnosti paprike iz 1927. godine

1 Prvi novinski članak u vezi sumnji ritualne čistote paprike 1. Prvi novinski članak u vezi sumnji ritualne čistote paprike

 

 

 

 

 

2 Drugi novinski članak u vezi sumnji ritualne čistote paprike 2. Drugi novinski članak u vezi sumnji ritualne čistote paprike