Serbian flag English flag Hungarian flag
Call us: +381 24 670 970

Membership

Home / About us / Membership

Membership of the Jewish Community in Subotica

Year Number of Subotica Jews The number of inhabitants of Subotica Proportion of Jews in %
1775 4 persons
1780 19 persons 18.730 0,10
1781 29 persons 19.373 0,15
1788 82 persons
1794 97 persons – 21 families 20.147 0,48
1805 67 persons 21.537 0,31
1808 234 persons – 44 families
1809 47 families
1820 375 persons – 64 families 32.274 1,16
1830–31 464 persons – 81 families 32.984 1,41
1844 623 persons – 117 families
1848 649 persons oko 40.000 1,62
1880 1.647 persons 61.367 2,68
1890 2.540 persons 72.737 3,49
1900 3.024 persons 81.464 3,71
1910 3.539 persons 93.232 3,80
1921 3.905 persons 90.961 4,28
1931 3.758 persons 100.058 3,76
1941 3.549 persons (6.105 persons) 102.736 3,45 (5,94)
1941–44 4.000 in labor camps
1945.5.9. után 1057 persons
1946 1065 persons
1950 981 persons 63.079 (1948) 1,56
1950 643 persons (alija)
1951 410 persons (alija)
1952 403 persons
1958 441 persons 66.091 (1953) 0,67
1964 363 persons 75.036 (1961) 0,48
1973 298 persons 88.813 (1971) 0,36
1981 85 person in the list 100.516 0,08
1983 168 persons
1991 68 people in the city, and 77 in the municipality on the list 100.386 0,07
1993 increases the number of those who identify themselves as Jews
1998 217 persons

Prema podacima tabele vidan je porast broja Jevreja u Subotici sve do 1921. godine, pa se u godinama koje su prethodile Drugom svetskom ratu se primećuje manji pad u tom rastu.

Pozivanje u radne jedinicama za Jevreje, vojne obveznike, je počeo 19. septembra 1941. godine.

U Mađarskoj šoa, holokast započinje ulaskom nemačkih trupa u martu 1944. godine.

Naredba broj 6163/1944 doneta 7.aprila 1944. godine predviđa “čišćenje države od Jevreja”. Operativna odluka o tome je doneta 19. aprila, a od 26. aprila se uspostavljaju koncentracioni logori i geta.

U subotičkom getu je živelo 3.500 ljudi. Geto je biosmešten u blizini teretne železničke stanice izloženo opasnosti od satlnih vazdušnih napada.

Subotički sabirni logor je bio formiran za prihvat novosadskih Jevreja i jevreja iz srednje Bačke. Tu je bilo ukupno 4.000 ljudi. Hranu im je obezbeđivala subotička Jevrejskaopština. Posle dvadesetak dana boravka u ovom logoru, jevreji su bili prebačeni u sabirni logor u baji, a zatim sprovedeni u Nemačku.

Geto bolnica je bila smeštena na teretnoj stanici. Nakon deportacije subotičkih Jevreja, 16.juna 1944. godine, bolnica je razorena u bombardovanju grada.

Iako broj žrtava u “Imeniku subotičkih Jevreja žrtava fašističke okupacije1941-1945” iznosi svega 2006 osoba, mobilizacijom u radne jedinice i deportacijom bilo je obuhvaćeno 6105 subotičkih Jevreja ili osoba koji su prema rasnim zakonima smatrani Jevrejima. Od njih se vratilo 1065 (17,44%), a stradalo 5040 (82,56%).

Posle deportacijeu gradu zapravo nije bilo više Jevreja.broj onih koji su se skrivali nije moguće odrediti. tek posle 9. maja 1945. godine, kada su ratna dejstva prstala beleže u Subotici 1057 povratnika.

Iseljavanje u Izrael, alija, dalje je smanjivlo broj Jevreja u gradu.

  • New March 14 2015
  • CHESS November 26 2015
  • CHESS November 26 2015
  • New March 14 2015

    Calendar